هاست های ارزان اراک هاست

plan C

پلن C


فضاي ديسک 2000 مگابايت


پهناي باند ماهيانه 125 گيگ
اف تي پي نامحدود
ساب دامين نامحدود
پارک دامنه نامحدود
تعداد ايميل نامحدود
تعداد ديتابيس 2
Addon Domains 0

قيمت ساليانه 25 هزار تومان


plan D

پلن D


فضاي ديسک 5000 مگابايت


پهناي باند ماهيانه 150 گيگ
اف تي پي نامحدود
ساب دامين نامحدود
پارک دامنه نامحدود
تعداد ايميل نامحدود
تعداد ديتابيس 3
Addon Domains 0

قيمت ساليانه 35 هزار تومان


plan E

پلن E


فضاي ديسک 10000 مگابايت


پهناي باند ماهيانه 175 گيگ
اف تي پي نامحدود
ساب دامين نامحدود
پارک دامنه نامحدود
تعداد ايميل نامحدود
تعداد ديتابيس 5
Addon Domains 3

قيمت ساليانه 50 هزار تومان


plan F

پلن F


فضاي ديسک 15000 مگابايت


پهناي باند ماهيانه 200 گيگ
اف تي پي نامحدود
ساب دامين نامحدود
پارک دامنه نامحدود
تعداد ايميل نامحدود
تعداد ديتابيس 10
Addon Domains 5

قيمت ساليانه 75 هزار تومان


Powered by WHMCompleteSolution